esmaspäev, 24. august 2009

Koolialgus

Mul on numbriliselt ainepunktid olemas, et magistri lõputööga alustada. Selgus aga, et mul on eriala valikainetest 2AP puudu. Vabaõppest oli 2AP üle. Nüüd tuleb veel võtta spetsialiseerumise ainetest midagi juurde, et need 2AP täis saada.

Vaatasin korraks üle, mis aineid kõik on koolis õpitud. Päris pikk nimekiri tuli.

Õpingukorraldus ja erialatutvustus
Sissejuhatus infotöötlusesse
Makroökonoomika
Filosoofia
Ettevõtte majandusõpetus
Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia
IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid
Inglise keel
Inglise keele grammatika
Sissejuhatus informaatikasse
Matemaatiline analüüs
Füüsika
Loogika ja algoritmiteooria
Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
IT süsteemide tugi ja korraldus ettevõttes
Programmeerimise algkursus Java baasil
Arvutid
Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine
Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine
Süsteemprogrammeerimine C keeles
Andmebaasisüsteemide alused
Digitaalloogika ja -süsteemid
Kontoritarkvara programmeerimine ja konfigureerimine
Võrgu administreerimine, marsruuterid
Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine
Tarkvara õiguskaitse
Andmebaasisüsteemide administreerimine
Side alused
Sidevõrgud
Andmeturve ja krüptoloogia
Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine
Andmebaasisüsteemide integreerimine ja optimeerimine
Intellektuaalkapitali teooria
E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine
Digitaalkommunikatsioon
Digitaalne heli- ja pilditöötlus
CISCO: lokaalvõrgud ja kommutaatorid
CISCO: laivõrgud
Inglise ärikeel IT spetsialistidele
Oracle: programmeerimiskeeled SQL ja PL/SQL
Loov probleemilahendus ja innovaatika
Linuxi administreerimine
Praktikatutvustus
Ettevõttepraktika
Diplomitöö
Inglise teaduskeel
Ettevõtte majandusõpetus
Ergonoomika
Infosüsteemi strateegiline analüüs
Infosüsteemi projekti juhtimine
Intelligentsed süsteemid
Tarkvara kvaliteet ja standardid
Visuaalprogrammeerimine
Sissejuhatus andmeturbesse
Infosüsteemi strateegiline analüüs - projekt
Rakendusarhitektuurid II
Süsteemiarhitektuurid 
Infosüsteemide arendustehnoloogia - projekt
Meeskonnatöö infosüsteemi arendamisel
Meeskonnatöö infosüsteemi arendamisel - projekt
Infosüsteemide arendamise tehnoloogia
Intelligentsed süsteemid - projekt
Tarkvara kvaliteet ja standardid - ainetöö
Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine
Suhtlemispsühholoogia
Väljendus- ja vaidlusõpetus
Inglise keel
Erialapraktika

Kommentaare ei ole: