esmaspäev, 1. september 2008

Tiguhiir

... ehk lühikene lugu sellest kuidas Ubuntu Interpid 8.10 ja Dell D600 synaptics touchpad omavahel suhtlema saada.

Probleem oli selles, et millegipärast viimane versioon Ubuntu linux ist ei taha Delli synaptic touchpadi piisavalt agaralt liigutada. See mummu seal klaviatuuri kesel liikus küll mõistlikult ning USB hiir tegi oma tööd nii kuis peab, kuid sülearvutiga süles mulle meeldib siiski touchpadi kasutada. Harjumuse asi ja väga nagu ümber harjuda ka ei taha/oska. Lihtsam tundus olevat Ubuntule õpetada touchpadiga ümberkäimist.

Kui sul sama jama, siis lugu iseenesest lihtne. Aja terminali aken käima. Linuxis saab kõik käsurea aknast suhteliselt kiirelt ja mugavalt korda aetud.
Gnome töölaual vajuta klhavikombinatsiooni Alt+F2
ning käivita terminaliaken kirjutades aknasse gnome-terminal. Piisab ka tegelikult sellest kui alustada kirjutamist sõnast terminal. Programmi käivitamise aken pakub seejärel ise gnome-terminali programmi valikutest välja.

Terminali avamine oli vajalik vaid selleks, et imekiirelt teha muudatused xorg.conf failis mis asub /etc/X11/ kataloogis.
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Küllalt suure tõenäosusega leiavad Dell D600 sülearvuti kasutajad sealt failist alljärgneva lõigu:
Section "InputDevice"    Identifier   "Synaptics Touchpad"    Driver     "synaptics"    Option     "SendCoreEvents"    "true"    Option     "Device"    "/dev/psaux"    Option     "Protocol"   "auto-dev"    Option     "HorizScrollDelta"   "0"EndSection
Selleks, et graafilise kasutajaliidesega saaks hiljem touchpad hiire tundlikust reguleerida, tuleks sinna Sektsiooni juurde kirjutada alljärgnev rida:
Option "SHMConfig" "on"
Kui sa tahad lihtsalt touchpad hiirt mõistlikult tööle saada ilma hilisema graafilise kasutajaliidese paigaldamiseta, siis võib sinna samasse sektsiooni lisada veel sellised read. Ma lisasin ja kõik hakkas automaagiliselt enamvähem talutavalt tööle.

Option "MinSpeed" "0.60"
Option "MaxSpeed" "1.10"
Option "AccelFactor" "0.020"
Salvesta gedit tekstiredaktoris fail: Ctrl+S
Sulge tekstiredaktor: Alt+F4

Muudatuste jõustumiseks tuleb aga kahjuks Gnome graafilisele kasutajaliidesele restart teha. Selleks hoia korra kiirelt all kolm nuppu:
Alt+Ctrl+Backspace (nool tagasi kustutamise nupp enteri peal)
Korraks viskab ekraani mustaks ning kohe on sul võimalus uuesti Gnome töölauale sisse logida oma kasutajanime ja parooliga. Vähemalt minul hakkas peale seda touchpadi hiir vägagi inimlikult ennast liigutama.

Soovides edaspidi touchpad hiire tundlikust ja kiirust graafiliste liuguritega reguleerida, tuleks Gnome jaoks paigaldada programm nimega gsynaptics.

Ninja moodi kiirelt liigutades tee jälle Gnome töölaual Alt+F2 -> gnome-terminal ja kirjuta terminaliaknasse alljärgnev rõhutatud käsk
oliver@oliver-ubuntu:~$ sudo apt-get install gsynaptics
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
gsynaptics
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/40.7kB of archives.
After this operation, 401kB of additional disk space will be used.
Selecting previously deselected package gsynaptics.
(Reading database ... 164574 files and directories currently installed.)
Unpacking gsynaptics (from .../gsynaptics_0.9.14-6_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up gsynaptics (0.9.14-6) ...
Nagu võluväel peaks olema sulle tekkinud Gnome System menüüsse Preferences valikusse programm nimega Touchpad
Eelnev vabas vormis jutt on kirja pandud tasuta vabavara kasutades.

Viide: ubuntu synaptics touchpad

Kommentaare ei ole: