reede, 23. märts 2007

Lugupeetud haljasalal parkiva sõiduki omanik

Tallinna Munitsipaalpolitsei juhib Teie tähelepanu, et on tuvastatud Tallinna heakorra eeskirja §13 p5 rikkumise tunnused.

Väljavõte Tallinna linna heakorra eeskirjast:
§13 p5 - Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud parkida mootosõidukit ja/või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata.

Vot selline ja natukene veelgi pikema ja põhjalikuma selgitusega teatis oli mulle täna lõunal koolist tulles auto kojamehe vahele jäetud. Mind hakkas see täitsa huvitama, et mismoodi ja kuidas ma ikkagi olen Tallinna heakorrale liiga teinud?
Egas midagi, joonistasin valguse abil pildi, töötlesin selle elektroonilisele kujule, vormistasin oma segase olukorrakirjelduse elektronpostiks ning helistasin Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametisse.

Kui ma olen kellegi arvates valesti käitunud siis ma tahaks tekkinud probleemi omavahel viisakalt selgeks rääkida ja kindlaks teha, et me mõlemad oleme probleemi olemusest ühtmoodi aru saanud.

Asukoht, mustamäel, Sütiste teel, Hotell Hermese ehk TTÜ humanitaarmaja juures. Hotelli parkla on ääreni täis. Metsik majanduskasv on tinginud situatsiooni kus õpilased ei mahu enam autodega koolis käima. Nii siis pargitaksegi Sütiste tee äär pikalt, pikalt autosid täis. Pole lihtsalt kuskile mujale seal neid panna kui loengusse tahad jõuda.
Parkisin minagi. Paremalepoole teeäärde (sinna kus see roheline mikrobuss pargib) justkui nii nagu liikluseeskiri ette näeb. Nii nagu alati on pargitud kui just parkimist keelavat märki läheduses ei paista olevat. Ise arvasin, et tegin kõike seadusekuulekalt ning õigesti.

Väljavõte liikluseeskirjast:
§ 141. Asulateel tuleb sõiduk peatada või parkida sõiduteel selle parempoolse ääre lähedal või parempoolsel teepeenral nii, et jalakäijale jääks teepeenral vabaks vähemalt 0,75 m laiune käiguriba.

Justkui oleks kõik õige, kuid siiski munitsipaalpolitsei leiab, et ma olen haljasalale liiga teinud. Mulle ka ei meeldi muru peale parkijad, kui enda õigustuseks ma võin vaid seda öelda, et seal ei olnud ei äärekivi mis piiraks haljasala ja ma tõmbasin vaid ühe rattaga tee äärde, et mitte päris keset teed parkida.

Aga mis siis on haljasala ning kust see algab? Appi tuleb Justiitsministeeriumi õiguskeele andmebaas, mille eesmärgiks on korraldada õiguskeelehooldust, ühtlustada õigusaktide eelnõude keelekasutust ja süstematiseerida õigustermineid.

Õiguskeele andmebaas ESTERM ütleb:

haljasala

Definitsioon: üldkasutatav taimestikuga ala linnas või asulas. Kontekst: Sõiduteeäärt näitab vastav teekattemärgis ja kui seda ei ole, siis teepeenra, eraldusriba, haljasala või muu riba äär või rentsli põhi või sõidutee äärekivi.

Sõidutee äärt näitavat teekattemärgist ei olnud näha. Aimata võis vaid teepeenart. Kuid mis vahet on teepeenral ja haljasalal? Ühtegi haljasala tähistavat märki jällegi ei märganud. Ise ma arvasin, et ma pargin lihtsalt natukene teepeenrale nagu peab.

Keeruline on see seaduse järgi käitumine. Mis ma aga munitsipaalpolitseist teada sain, oli see et sealt kust lõppeb asfalt, sealt algab haljasala. Ja haljaspalale seaduse järgi parkida ei tohi.
Õnneks oli tore noorhärra telefoni otsas ja oli minu probleemist täitsa teadlik.
Ei, nad ei trahvi mind, kuigi praeguse seaduse järgi võiks seda teha. Nende eesmärk on lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et natukenegi muru peale parkida ei ole viisakas ning kampaania on suunatud eelkõige neile kes parklasse mitte mahtumise puhul suisa nelja rattaga murupeale ronivad.
Soovitus oli siiski otsida mõni teine parkla kuhu parkida, kuid nenditi ka fakti, et ega seal läheduses pole ka ühtegi parklat kuhu päeval parkima mahuks.

Veider lugu.

Viide: Liikluseeskiri - Peatumine ja parkimine
Viide: Tallinna linna heakorra eeskiri

Kommentaare ei ole: