esmaspäev, 13. oktoober 2008

360° tagasiside

Meil tehti täisring tagasisidet. Tüütu teha, aga tulemused oli vahvad. Küsimustike täitmine võttis meeletu aja.

360° tagasiside on protsess, mille käigus töötaja hindab ennast ise ning lisaks hindavad teda tema ülemus, kolleegid ja otsesed alluvad ning vajadusel ka kliendid. Selle tulemusena saab töötaja analüüsi, mis näitab vahet selle vahel, kuidas ta end ise näeb ja kuidas näevad teda teised.

Viide: etraining – Mis on 360’ tagasiside

Projektis osalev keskastmejuht saab: 

 • tagasisidet, mida ta teeb juhina väga hästi ning millised on tema tugevused, mida väärtustavad tema juures ka teised;

 • teada, milliseid oskusi ta juhina võiks enda juures arendada, millele tähelepanu suunata;

 • võrrelda enesehinnangut teiste poolt antud hinnangutega oma tegevusele;

 • võrrelda end teiste, projektis osalevate keskastmejuhtidega;

 • võimaluse näha oma tööd teiste pilgu läbi ning leida oma tööle tähendus;

 • koostada endale saadud tagasisidest tulenevalt isikliku arenguplaani;

  Viide: Töötajate kompetentside hindamine 360º tagasiside meetodil

Sain ennast hinnata. Sain väga palju teisi kolleege hinnata ja kommenteerida kuidas nad on käitunud erinevates situatsioonides. Sain näha kuidas mina olen hinnanud ennast võrreldes sellega kuidas teised on mind hinnanud. Sain näha kuidas mina olen teisi hinnanud võrreldes sellega kuidas kõik teised on omakorda teisi hinnanud. Sain anonüümsete kommentaaride läbi teada mida teised kolleegid minust arvavad ning mida peavad erinevates olukordades minu nõrkadeks ja tugevateks külgedeks. Hästi tore.

Tulemusi ja graafikuid silmitsedes on märgata mu madalat enesehinnangut. Kolleegid on absoluutselt kõigis valdkondades mind kõrgemalt hinnanud. Samas graafik küsimuste lõikes läheb ilusasti sama paralleeli mööda ehk kui ma ise olen arvanud, et ma milleski ei ole väga tugev, siis ka kolleegid on sama leidnud, kuid viisakusest natukene kõrgemaid punkte andnud kui ma seda ise endale andsin.

Kõige nõrgem olen konfliktide lahendamisel ja kõige tugevam initsiatiivis uue õpetamisel  ja oskusel uut omandada ning väga vastuvõtlik muutustele. Peaaegu sama hästi kujundan ka positiivset õhkkonda.

Anonüümsed kommentaarid selle kohta milline on Oliver. Läbi erinevate situatsioonikäitumiste.

 • Oliver on unistaja selle sõna kõige paremas tähenduses. Tal on pea pungil ideedest ja ta on vahel oma mõtetega kergelt pilvedes, aga selliseid inimesi on väga vaja.
 • Oliveril on palju energiat ja tema otsene ülemus oskab seda suunata õigetesse projektidesse.
 • Suuremat rõhku tuleb panna oluliste asjade prioritiseerimise oskusele.
 • Arvestab argumenteeritud kriitikat ja teeb oma tegevuses korrektuure.
 • Ei soolotse.
 • Oliver hindab kolleegide panust tema projektidesse.
 • Oliver loob hea õhkkonna.
 • Ta on alati väga vahvalt vaimustunud asjadest, millest ta räägib.
 • Temaga on ilmeselt üsna raske konflikti minna, kuna ta on niivõrd meeldiv ja tore inimene.
 • Ei ole konfliktne inimene.
 • Vajab suuremat julgust negatiivsete otsuste tegemisel.
 • Kui Oliverilt midagi küsida, siis ta a) vastab äärmiselt põhjalikult ja annab ka taustast ülevaate või b) kui ta vastust ei tea, siis tal tekib hasart ja ta otsib selle kohta välja ning vastab äärmiselt põhjalikult. Kui küsitakse mõne teenuse kohta, siis ta selgitab väga-väga arusaadavalt ja põhjalikult ning lisab näiteid ja linke jne.
 • Kuulab ja aitab
 • Ei mossita
 • Oliveril on alati hea tuju ja ta suudab teisi nakatada enda entusiasmiga.
 • Argumenteerimist põhipunktide põhjal võiks parandada.
 • Oliveri ideed tuginevad alati tema headele taustateadmistele.
 • Ei suuda alati põhjendada oma otsuseid, mis näitab, et asjad ei ole lõpuni läbi mõeldud ja analüüsiti ainult üksikuid argumente.
 • Ei tee autoritaarseid otsuseid.
 • Arvestab kolleegide arvamusega.
 • Huvitub alati teiste seisukohtadest.
 • Huvitub üldise töökeskkonna parandamisest laiemalt.
 • Oliver on laia silmaringiga ja ta võtab julgelt sõna ka teemadel, mis on väljaspool tema vastutusvaldkonda. See on väga positiivne. Pakub alati ise lahendusi välja.
 • Võiks pöörata suuremat tähelepanu protsesside kulgemise vastu.
 • Julgust vastutuse võtmisel võiks suurendada.
 • Loob eeldusi paremate tulemuste saavutamiseks.
 • Rohkem tuleks orienteeruda tulemusele, mitte niivõrd üksikute ülesannete lahendamisele. Asjad prioritiseerida ja tegeleda oluliste asjadega, mis aitavad tulemust saavutada. Enne tegutsemist mõelda, miks see üldse oluline on ja kuidas see aitab tulemust saavutada. Kas see on parim viis tegutsemiseks jne.
 • Väga uuendusmeelne. Vahel suhtub liigse kriitikaga teenustesse mida ta ise ei vaja. On rohkem ideede genereerija. Meeldib ideid jagada ja neid “õhku visata”. Samas kui tuleb need ka ära teha, siis ei ole nii järjekindel.
 • Oliver toob meieni alati kõige värskemad trendid ja kõige innovaatilisemad ideed. Ta suudab sellest kõigest nii innustunult rääkida ning teistega oma teadmisi jagada.
 • Ta jagab oma teadmisi alati hästi põhjalikult ning teeb selle ekstra-sammu, et kõik saaksid asjast aru.
 • Tõeline uute asjade-ideede maaletooja igal hommikul.
 • Armastab rääkida kolleegidele uutest avastustest, toodetest turul.
 • Kõik peaksid õppima temalt oskust uut omandada. Väga avatud kõigele uuele.
 • Oliver on üks innovatiivsemaid inimesi meie ettevõttes. Ma olen vahel mõelnud, et meie ettevõttes töötamise eelis on see, et sa oled ümbritsetud selliste inimestega nagu Oliver, kes aitavad sul kursis olla kõige värskemate trendidega.
 • Oliveriga koos töötades ei ole võimalik ajasta maha jääda.
 • Ta oskab suurepäraselt oma ideid ja õpitut kolleegidega jagada. Jätka samas vaimus, see on nii oluline!

Omajagu oli veel selliseid kommentaare mis kordasid juba öeldut lihtsalt teises sõnastuses. Kõik kolleegid pidid erinevatel teemadel oma punktiskaalal antud hinnanguid sõnaliselt põhjendama, sest ainult punkti andmine ei olnud piisav. Muidugi paljud (sealkulgas ka ma ise) andis osadele küsimustele ja situatsioonidele väga napid vastused, sest lihtsalt pole selle kolleegiga sellisesse situatsiooni sattunud nagu testis kirjeldati.

Nõrk olen ebapopulaarsete otsuste tegemisel ja tugevus peamiselt selles, et loen erialast kirjandust ka väljaspool tööaega, sest see huvitab mind. Sellepärast vist kolleegidele tundubki, et olen kohati erialases maailmas toimuvaga kursis. RSS toob ju uudised koju kätte. Vaja vaid leida mõni minut või tund, et need läbi töödelda ja huvitavam välja sõeluda. 8st-5ni on vaid mitte niivõrd vaimustav projektide elluviimine.

See 360 tagasiside oli kommentaaride põhjal natukene nagu see üritus mida me koolis neljandas klassis tegime ja mille tulemused me üheksanda klassi lõpus kätte saime. Iga õpilane kirjutas igaühe kohta paberilipiku peale väikese iseloomustuse. Mitte midagi põhjaliku ja analüüsivat. Vaid mõni rida. Mis tollal esmalt pähe kargas.  Neid iseloomustusi oli päris humoorikas 5 aastat hiljem lugeda.

Kommentaare ei ole: